mGR.bC.JITKA ANASTAZIE MEINDL

VÍTEJTE!

Své odborné profesi Lektora dalšího vzdělávání - Andragoga, se lektorka věnuje již 18 let.

Působila jako lektorka a profesní poradce v řadě významných firme jak v soukromé sféře, tak i ve státní správě a státním sektoru. Mezi nejvýznamnější její klienty můžeme řadit významné firmy v oblasti automobilového, školského, zdravotnického a průmyslového odvětví, také ve státní správě. Je spoluautorkou několika vzdělávacích projektů ESF ČR, kde se i jako lektorka podílela na vzdělávání zaměstnanců.

Působí i v oblasti poradenské personální a profesní činnosti, andragogického a psychologického poradenství a individuálního koučingu. Jako grafolog a poradenský psycholog působí v oblasti osobního rozvoje. Věnuje se vzdělávání dospělých v oblastech manažerských dovedností, v tématech a v oblastech strategického managementu, ale také v tématech soft skills  - v oblasti psychologie, komunikace, rozvoje osobnosti, manažerských dovedností.

Kromě odborných a profesních odborností uplatňuje i své zkušenosti z praxe z oblasti managementu. Zakládá si na uplatňování získaných znalostí a dovedností ze seminářů v praktickém pracovním i soukromém životě. 

Jejím cílem je přiblížit a přizpůsobit vzdělávání co nejvíce lidem a co nejefektivněji předat a uplatnit získané informace. Její semináře a kurzy  jsou velmi žádané, nejen z důvodu vysoké odbornosti a profesionality, ale i díky zábavné a lidské formě, díky které i ty nejtěžší témata a informace dokáže lidem předat.


  •  
Přečtěte si o mně více ZDE

PŘEHLED NABÍDKY TÉMAT

MANGEMENT, ŘLZ, PERSONALISTIKA

Management, ŘLZ, Personalistika
1. Řízení lidských zdrojů
2. Time management, Stress management
3. Psychohygiena pro manažery
4. Syndrom vyhoření, prevence
5. Vedení lidí, delegování, kompetence
6. Motivace pracovníků, řízení pracovního postupu
7. Personální management, výběrová řízení
8. Hodnocení pracovníků

ORGANIZACE, FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1. Organizační struktura na pracovišti
2. Strategický management, plánování
3. Organizační rozvoj a řízení změny
4. Firemní kultura
5. Management krizí a změn – jak zvládnout, řešit krize a změny

 

SOFT SKILLS

1. Emoční inteligence v praxi – interpersonální vztahy nejen na pracovišti
2. Psychohygiena v praxi – nejen pro manažery a pomáhající profese
3. Rétorické dovednosti v praxi – jak se správně vyjádřit a najít vhodná slova
4. Jak správně vytvořit a vést vzdělávací program, seminář – příprava, systém, metody a formy vzdělávání, studijní text
5. Jak být úspěšným obchodníkem  – obchodní dovednosti, potenciál prodejce, neprodává produkt, ale člověk
6. Jak zvládnout pracovní starosti, stres a zachovat si nadhled – prevence syndromu vyhoření
7. Sociální psychopatologie v praxi – psychopatologie kolem nás
8. Post- trauma stres
9. Syndrom vyhoření
10. Psychologie osobnosti, typologie osobnosti, individuální poradenství
11. Psychopatologie v praxi
12. Poradenská psychologie v oblasti osobního rozvoje, mezilidských a interpersonálních vztahů

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Manažerské dovednosti

1. Další vzdělávání lektorů – andragogické vzdělávání a poradenský servis
2. Motivační faktory ke vzdělávání zaměstnanců
3. Grafologie pro personalisty – analýza rukopisu, jak správně vést výběrové řízení
4. Personální řízení a řízení lidských zdrojů z pohledu andragoga, praktické dovednosti
5. Leadership v praxi – naučte se poznat a motivovat své podřízené
6. Zpětná vazba, kritika a aktivita pracovníků – jak pracovat s konfliktními zaměstnanci
7. Delegování, psychologie a osobnost manažera
8. Manažer/Lektor jako osobnost ve vzdělávání dospělých – kompetence, pravomoce, profesionální příprava a vedení semináře
9. Komunikační dovednosti manažera – vyjednávání, efektivní a krizová komunikace

PRO VEŘEJNOST
RECENZE,
termíny k veřejným seminářům a aktuality naleznete v této sekci.

Vytvořte si  web zdarma